Dla małych firm

Prowadzisz małą firmę ? U nas znajdziesz odpowiednie oprogramowanie, kasę fiskalną lub zestaw do monitoringu.

Dla większych firm

Wdrażamy najpopularniejszy w Polsce systemu sprzedaży - Subiekt. Posiadamy w swojej ofercie wiele drukarek fiskalnych. Instalujemy alarmy i monitoring, opracowujemy strony www.

Dla biur rachunkowych

Zapewniamy kompleksową obsługę informatyczną biur rachunkowych. Prowadzimy sprzedaż i wdrożenie programów księgowych i płacowych.

Dla firm produkcyjnych

Systemy Insert wyposażone są w API ( sfera ). Za pomocą sfery tworzymy aplikacje wspomagające produkcję. Dla większych firm produkcyjnych polecamy Navireo.

środa, 08 grudzień 2010 15:21

Programy Insert przygotowane do nowych stawek VAT

Ukazały się nowe wersje programów z serii InsertGT. Zachęcamy do zakupu abonamentów na ulepszenia, które pozwolą w pełni skorzystać z nowych wersji. 

Zmiany w wersji 1.25
Poniżej wypisano alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.25 Subiekta GT. Zmiany płatne - wyróżnione czcionką pogrubioną - są umieszczone na początku listy.

Dodano kreator zmian VAT pomagający dostosować program do stawek obowiązujących w 2011 roku. Kreator ten jest wspólny dla programów handlowego, księgowych oraz CRM. Jego kolejne kroki możliwe są do wykonania w zależności od programu, z poziomu którego został uruchomiony. Podstawowym krokiem kreatora jest dopisanie nowych stawek VAT do słownika. Jego wykonanie jest konieczne do realizacji pozostałych kroków: sprofilowania zestawień VAT, dodania wzorców wydruków zawierających nowe stawki, ustawienia domyślnych stawek VAT sprzedaży i zakupu dla towarów oraz dokonania zbiorczej aktualizacji stawek VAT w kartotece towarów oraz przeliczenia cen kartotekowych określając, czy ma pozostać niezmieniona cena netto bądź brutto.
 • Dodano możliwość rozliczania rozrachunków przez skojarzenie z podaniem innej daty rozliczenia niż wynikająca z rozrachunków.
 • Dodano możliwość włączenia drukowania tzw. strony adresowej dla wzorców: FS standard, PAi standard oraz WZ standard.
 • Dostosowano system do zmian w podatkach VAT w 2011 roku - podmioty założone w tej wersji posiadają nowe stawki VAT, sprofilowane zestawienia oraz wzorce wydruku zestawień dotyczące VAT.
 • Na graficznych wzorcach wydruku wprowadzono możliwość drukowania symbolu waluty, w jakiej wystawiony jest dokument, wraz z kursem przeliczenia do waluty podstawowej programu.
 • W graficznych wzorcach wydruku dokumentów sprzedaży oraz magazynowych wydających towar wprowadzono możliwość drukowania adresu email kontrahenta.
 • W mechanizmie przeceny wprowadzono możliwość zaokrąglania wyliczanych cen z dokładnością do 9 lub 99 groszy.
 • Wprowadzono możliwość drukowania adresu dostawy na graficznych wzorcach wydruku dokumentów handlowych i magazynowych sprzedaży. Nowe ustawienia dostępne są w definicji wzorca wydruku, na zakładce Firmy.
 • Wprowadzono możliwość zbiorczego nadawania kodów PKWiU w kartotece towarowej. Opcja dostępna jest z poziomu operacji zbiorczych.
 • Wprowadzono możliwość zbiorczego wpisania prefiksu, sufiksu oraz dowolnego ciągu znaków na określonej pozycji w nazwę fiskalną towaru. Nowa funkcjonalność dostępna jest w opcji Nadaj nazwy towarom w Kasiarzu GT.
 • Wprowadzono nowe wzorce wydruków ewidencji VAT sprzedaży i zakupu, które zawierają stawki VAT obowiązujące od 1 stycznia 2011 r.
 • Wprowadzono wydruki rejestru VAT sprzedaży i zakupu na tzw. okres przejściowy, czyli czas, gdy w użyciu będą stawki VAT zarówno sprzed, jak i po nowelizacji ustawy o VAT.
 • Dodano do listy dokumentów obsługiwanych przez Bibliotekę dokumentów pliki w formacie DOCX.
 • Dodano kolumny Wystawił i Zatwierdził w module Wyciągi bankowe.
 • Dodano mechanizm zbierania opinii użytkowników programów w wersji demo. W przypadku użytkowania programu w wersji demo przez okres dłuższy niż 14 dni oraz posiadania połączenia internetowego podczas zamykania programu (po pytaniu o archiwizację) dostępna jest możliwość wypełnienia ankiety nt. używanego programu.
 • Dodano możliwość obsługi inwentaryzacji za pomocą mechanizmów Sfery.
 • Dodano możliwość włączenia drukowania ceny i wartości brutto we wzorcach wydruków nowej inwentaryzacji.
 • Dodano parser wczytywania wyciągów MT940 pochodzących z Alior Banku.
 • Dodano stronę informacyjną o szkoleniach multimedialnych oferowanych przez firmę InsERT S.A. wywoływaną z poziomu menu Pomoc.
 • Dodano w module Wyciągi bankowe, dla filtra z okresu pozycję bieżący rok obrotowy.
 • Dodano w zestawieniu Rozrachunki na dany dzień kolumny: Dni spóźnienia wg daty wykonania, Dni spóźnienia wg daty rozliczenia, Status rozliczenia oraz zmieniono nazwę kolumny Dni spóźnienia na Dni spóźnienia wg daty zestawienia.
 • Dostosowano przenoszenie danych z innych systemów pod kątem zmian VAT.
 • Na wydrukach inwentaryzacji zmieniono domyślne ustawienia sortowania wydruku na brak sortowania tak, aby kolejność pozycji towarowych na wydruku zgadzała się z kolejnością na dokumencie.
 • Podczas dodawania danych pracownika firmy wprowadzono kopiowanie wszystkich danych adresowych firmy do adresu pracownika. Dodatkowo przy zmianie firmy pracownika w systemie CRM pojawia się pytanie, czy przenieść dane adresowe firmy.
 • Poprawiono błąd polegający na nieprawidłowym ustawianiu ilości zarezerwowanego towaru. Błąd występował w sytuacji, gdy na różnych magazynach był rezerwowany ten sam towar i jedno z tych zamówień zostało zrealizowane poprzez wydanie magazynowe.
 • Poprawiono działanie parametrów Wolne spłaty dla dokumentów KP oraz KW.
 • Poprawiono działanie uprawnienia Zestawy danych-Popraw dotyczące naklejek.
 • Poprawiono komunikowanie działania uprawnienia Zestawienia-Edytuj zestawienie.
 • Poprawiono komunikowanie podczas próby wczytania wyciągu z pliku o niepoprawnym formacie.
 • Poprawiono komunikowanie próby wycofania rozliczenia z poziomu modułu Homebanking w przypadku, gdy operacja bankowa zawarta była w zatwierdzonym wyciągu.
 • Poprawiono mechanizm ponownego wydruku noty odsetkowej. Wcześniej dokument ten, mimo wyboru innej drukarki, drukowany był na drukarce ustawionej w schemacie importu.
 • Poprawiono nadawanie znacznika Kontrahent detaliczny dla kontrahentów w czasie zbiorczej operacji zmiany typu kontrahenta, jeśli w parametrach kontrahentów zaznaczono opcję Osoba jest odbiorcą detalicznym.
 • Poprawiono pozycjonowanie stawek VAT w słowniku dla podmiotów przenoszonych z innych systemów.
 • Poprawiono problem z edycją wyciągu bankowego w przypadku poprawy daty początkowej. Problem występował w przypadku, gdy w wyniku edycji okresu wyciągu operacja bankowa bez danych kontrahenta znalazła się poza okresem wyciągu.
 • Poprawiono sortowanie numerów wyciągów na liście wyboru kontekstu oraz zmieniono położenie opcji Brak kontekstu w module Homebanking.
 • Poprawiono sortowanie operacji bankowych zawartych w wyciągu.
 • Poprawiono tworzenie zamówienia różnicowego z zamówienia zaliczkowego. Do tej pory dokument taki tworzony był jako zwykłe zamówienie a nie zamówienie zaliczkowe.
 • Poprawiono uzgadnianie transakcji bankowej z poziomu modułu Homebanking w kontekście skojarzonego wyciągu bankowego.
 • Poprawiono wczytywanie wyciągów parserem BZWBK - Moja Firma Plus.
 • Poprawiono wstawianie do słownika stawek VAT, które były dodawane za pomocą importu z pliku wymiany EPP. Stawki dodane w ten sposób miały błędnie przypisywaną kolejność w słowniku.
 • Poprawiono wstawianie kontrahenta do dokumentów zamówień (od klienta, do dostawcy) wystawianych z poziomu modułu Kontrahenci za pomocą opcji Wypisz dokument.
 • Poprawiono wstawianie rabatu przypisanego kontrahentowi, po wybraniu go do dokumentu zamówienia od klienta.
 • Poprawiono wydruk potwierdzenia rozliczenia - nie było drukowane określenie, czego dane rozliczenie dotyczy.
 • Poprawiono wyświetlanie danych na zestawieniach Remanent na dzień bieżący oraz Remanent na dzień dowolny. W nagłówku kolumny ilość pokazywana była Cena magazynowa.
 • W interfejsie programistycznym Sfera wprowadzono nową funkcję - UstawFlageWlasna. Jest ona dostępna w interfejsach wszystkich aplikacji. Jako argument należy podać: grupę flag własnych (identyfikator z tabeli fl_Grupy), identyfikator obiektu, nazwę flagi własnej, komentarz (opcjonalny).
 • W liście towarów dokumentu inwentaryzacji cząstkowej włączono możliwość jej sortowania.
 • Wprowadzono możliwość dearchiwizacji niepełnego archiwum (takiego, w którym brakuje pliku I01). Program próbuje zdearchwizować takie archiwum wyłącznie w sytuacji, gdy dearchiwizacja następuje do nowego podmiotu oraz do rejestru systemowego w gałęzi HKEY_CURRENT_USER\Software\InsERT\InsERT GT\Archiwizator\1.0\Parametry wprowadzono wpis TrybAwaryjny o wartości DWORD:00000001. Więcej informacji w Pomocy, temat Dearchiwizacja.
 • Wprowadzono ostrzeżenie przed zainstalowaniem systemu InsERT GT na niewspieranym już systemie Windows 2000 (w przypadku instalacji "ręcznej" z pliku setup.exe) oraz zablokowano możliwość instalacji z płyty na tym systemie operacyjnym.
 • Wyłączono ostrzeżenia pojawiające się przy dodawaniu towaru w stawce innej niż podstawowa, bez przypisanego symbolu PKWiU. Wyłączenie dotyczy zarówno dopisywania towaru do kartoteki, jak i wstawiania do dokumentu.
 • Zmieniono mechanizm przypisywania ikon do skrótów na pulpicie tworzonych przez użytkownika, gdy powstały one poprzez przeciągnięcie skrótów z menu Start na pulpit. Po ulepszeniu do tej pory ikony z takich skrótów znikały. Zmiana dotyczy skrótów tworzonych od wersji 1.25.
 • Czytany 4198 razy Ostatnio zmieniany niedziela, 12 styczeń 2014 21:34

  Copyright © 2022 AR-WAL S.J. . Wszelkie prawa zastrzeżone. Opracowanie strony AR-WAL S.J.