How Can We Help?
< All Topics
Print

Edytor TinyMCE

Do wprowadzania artykułów do joomli używamy zazwyczaj edytora TinyMCE ( jest to domyślny edytor na większości opracowanych przez nas stronach w CMS joomla ). Edytor jest intuicyjny, jednak niektóre funkcje zasługują na szersze omówienie.

 

Każdy artykuł przed zapisem możemy zobaczyć klikając guzik „podgląd” . Jednak podgląd wyświetla w sposób prawidłowy treść ale bez dodatków. Dodatki to treści, które są przetwarzane przez joomlę w trakcie wyświtlania strony. Są one zaznaczone przez {}.

 

Artukuły muszą być przyporządkowane do sekcji i kategorii ( lub jako wolne artykuły mogą być nieprzypisane ). Więcej informacji o sekcjach i kategoriach znajdziesz tutaj .

 

Jednym z często wykorzystywanych elemtów w artykułach są listy – odpowiadają one punktomw dokumentach. Istnieją listy nieuporządkowane i uporządkowane ( punkty 1,2, … )
W artykułach często umieszczamy hyperlinki ( odnośniki ) do innych stron. Istotny jest sposób wyświetlenia strony, do której odnosi się hyperlink ( nowa strona może się otworzyć w miejscu aktualnej, jako nowa karta lub jako nowe wywłanie przeglądarki ). Ilustracja obok pokazuje sposób wstawiania hyperlinków dla adresów zewnętrznyh
Aby wstawić hyperłącze do artykułu wewnątrz naszej strony używamy przycisku linkr, inne często używane przyciski to „więcej” – rozbija artykuł na wstęp i całość , „grafika” i „phocagallery” – wstawianie grafiki, dodatkowe przyciski zależą od zainstalowanych pluginów
W artykułach często posługujemy się tabelami. Edytor Tiny stwarza tu bardzo duże możliwości. Możemy formatować całą tabelę jak i pojedyncze komórki. Elementy mogą być obramowane , zawierać tło , różne kolory czcionek.

 

Więcej informacji o wstawianiu grafiki znajdziesz tutaj .

 

Table of Contents