Programy własne GT i Navireo

Programy własne GT i Navireo

Piszemy własne programy i zestawienia współdziałające z programami firmy Insert serii GT i Navireo ( Subiekt , Gratyfikant , Rewizor ), projektujemy wzorce wydruku.

Celem programu jest ograniczenie ilości kontrahentów , towarów i kategorii funkcjonujących w systemach GT.

Głównym zadaniem tego programu jest synchronizacja danych pomiędzy systemem budinfo , który służy do bieżacej obsługi Izby ( wystawianie zaświadczeń , ewidencja wpłat ) a systemem Insert GT używanym w księgowości. Więcej na temat tego systemu możesz dowiedzieć się w instrukcji online .

Często zdarza się , że program sprzedaży z jakiego aktualnie korzystamy nie spełnia już naszych oczekiwań. Jednak wahamy z przejściem na iiny program ponieważ w starym programie mamy duzo informacji , które musielibyśmy ręcznie wprowadzać do nowego programu.

System rozliczania produkcji pozwala na ewidencję godzin pracy pracownika i innych kosztów na projektach. Dane są zapisywane w Subiekcie, Gratyfikancie i Rewizorze za pośrednictwem Sfery. Dokładny opis ( instrukcję ) można pobrać tutaj : 

. Poniżej skrócony opis funkcjonalności programu

Jest to zbiór zestawień w Excelu wspomagający pracę programów z serii Insert GT. W stosunku do wbudowanych w program zestawień Excel dostarcza zdecydowanie większych mozliwości analizy, dane mogą być grupowane , przedstawiane jako zestawienia krzyżowe czy też za pomocą wykresów. Na zamówienie tworzymy nowe zestawienia lub modyfikujemy istniejące.

arDziałkowiec to program do rozliczania wpłat działkowców. W programie defiujmey opłaty , jakie działkowcy ponoszą w związku z posiadaniem działki. Program ściśle współpracuje z Rewizorem. Informacje o działkowcach i działkach są zapisane w numerach kont. Program zakłada pracę na stanowisku kasowym oraz stanowisku księgowym. Stanowiska działają niezależnie , ale synchronizuję się gdy wykryją drugie stanowisko w sieci.

Dodatkowe informacje

  • Cena netto 1200
  • Cena brutto 1476

arProdBut to program dla producentów butów pracujących na Subiekcie GT lub Navireo. Zamówienia przychodzące do Subiekta są podstawą utworzenia zleceń produkcyjnych. Po zakończeniu produkcji program pomaga przygotować wysyłki

Dodatkowe informacje

  • Cena netto 3000
  • Cena brutto 3690

Copyright © 2022 AR-WAL S.J. . Wszelkie prawa zastrzeżone. Opracowanie strony AR-WAL S.J.