Towary na RW dla kategorii

Zestawienie wykorzystywane np. w gospodarstwach rolnych. Przyjmując , że pola to kategorie rozchodów możemy sprawdzić towary zużyte dla poszczególnych pól uprawnych

Dodatkowe informacje

  • Cena netto: 300
  • Cena brutto: 369

Copyright © 2022 AR-WAL S.J. . Wszelkie prawa zastrzeżone. Opracowanie strony AR-WAL S.J.