How Can We Help?
< All Topics
Print

Artoit import rozrachunków do Insert Nexo

Program Artoit import rozrachunków pozwala na dodanie do nexo rozrachunków z Excela. Przy imporcie należy zwrócić uwagę na:

Rodzaj rozrachunków – dopuszczalne wartości:
N – należność
Z – zobowiązanie
SN – spłata należności ( tak mapujemy rozrachunki z wypłat bankowych oraz korekt faktur zakupu )
SZ – spłata zobowiązania ( tak mapujemy rozrachunki z wpłat bankowych oraz korekt faktur sprzedaży )

Format daty w arkuszu musi być zgodny z formatem daty w nexo. Można więc w arkusz zastąpić np „.” przez „-” aby otrzymać zgodność. Można też ustawić odpowiedni format daty w Windows

Przykład błędu zły format daty:

Arkusz posiada niewłaściwy format daty

Należy ten format zmienić

Format daty został ustawiony na zgodny z nexo

Dla dokumentów FS jako rodzaj został podany N a dla KFS rodzaj SZ

Symbol kontrahenta – podczas importu mogą zostać utworzeni nowi kontrahenci, aby tak się stało musi być uzupełniona nazwa kontrahenta, wskazany jest również numer NIP, częściej korzystamy z podłączeniem rozrachunków do już istniejących klientów. W takiej konfiguracji konieczna jest zgodność symbolu kontrahenta w arkuszu i w nexo.

Przykład błędu ( niezgodny symbol ):

Komunikat błędu Artoit

Jak widać klient ma tutaj symbol 5456, okazuje się że w nexo symbol tego klienta to

Aby uzyskać prawidłowy efekt dokujemy drobnych przeróbek w naszym excelu kolumnę symbol ustawiamy jako symbol do poprawy, natomiast w kolumnę symbol dodajemy formułę wprowadzającą zera z przodu

=PRAWY("0000000" &D2;10)

D2 jest tutaj wartością z kolumny symbol do poprawy. Formułę kopiujemy na pozostałe komórki.

Taki błąd najczęściej występuje przy liczbowych symbolach klientów, arkusz kalkulacyjny traktuje taki symbol jako wartość liczbową i obcina wiodące zera.

Table of Contents