Regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne

Regulamin określa praktyczne zasady płatności oraz realizacji umowy sprzedaży usług i produktów na odległość w firmie AR-WAL S.J.

Sprzedawcą zawierającym umowę sprzedaży z Kupującym jest AR-WAL S.J. Jacek Czok, Artur Czok zwana w dalszej części Sprzedającym.

Siedziba Sprzedającego oraz adres korespondencyjny: AR-WAL S.J. Jacek Czok, Artur Czok ul. Wyszomirskiego 1 45-776 Opole

§ 2 Warunki realizacji umowy sprzedaży usług i produktów

Zamówienia przyjmowane są przez email oraz telefonicznie

Kupujący może wybrać następujące formy płatności:

  • przelew bankowy;
  • PayU (szybki przelew, karta płatnicza, przelew standardowy).

§ 3 Dostawa

Dostawa zamówionych towarów odbywa się za pośrednictwem: Internetu, Poczty Polskiej lub poprzez firmę kurierską.

Czas dostawy zostaje uzgodniony drogą mailową lub telefoniczną

Koszt dostawy: W przypadku przesyłek za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej do dokumentów sprzedaży doliczany jest koszt dostawy, na dokumencie sprzedaży znajduje się informacja o koszcie dostawy

§ 4 Prawo do odstąpienia od umowy

Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz.271 z późn. zmianami) konsument ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyny w przeciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania towaru, składając stosowne oświadczenie* na piśmie. Kupujący zobowiązany jest także zwrócić Sprzedającemu towar w stanie niezmienionym, nieużywany – nie może nosić jakichkolwiek śladów użytkowania lub uszkodzeń. Zwrot ten powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zwrot całej kwoty, zapłaconej za zakupione produkty, nastąpi wyłącznie przelewem na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy. Zwrot towaru następuje na koszt Kupującego. Informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek za pobraniem.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży można kierować na adres: AR-WAL S.J. Jacek Czok, Artur Czok Opole 45-776 ul. Wyszomirskiego 1 lub za pomocą poczty internetowej: biuro@arwal.com.pl. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w wypadku:

  • nagrań audialnych i wizualnych oraz programów komputerowych po usunięciu ich oryginalnego opakowania,
  • świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą
  • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

Prawo do odstąpienia od umowy kupna produktów cyfrowych, takich jak programy, pliki filmowe, muzyka, przysługuje tylko do momentu, kiedy nastąpi rzeczywisty proces pobierania danych. W przypadku niedopełnienia przez Kupującego warunków zwrotu, a w szczególności zwrócenie używanych lub uszkodzonych produktów, niedopełnienie terminu złożenia oświadczenia – zwrot nie zostanie przyjęty do realizacji, a odesłanie do Kupującego zwracanych produktów nastąpi wyłącznie po powtórnym uiszczeniu wpłaty na wskazane przez Sprzedającego konto bankowe kosztów wysyłki, zgodnej z aktualną taryfą na stronie Sprzedającego.

§ 5 Postępowanie reklamacyjne

Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176), Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego, jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową. Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu dwóch lat od daty zakupu pod warunkiem zawiadomienia Sprzedającego o wadzie w ciągu dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową. Reklamacje należy kierować na adres: AR-WAL S.J. Jacek Czok , Artur Czok ul. Wyszomirskiego 1 45-776 Opole lub przy pomocy poczty elektronicznej na adres: biuro@arwal.com.pl Kupujący może żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową przez jego nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Reklamacja rozpatrzona będzie w terminie 14 dni od daty jej złożenia.

§ 6 Polityka prywatności ( dane osobowe )

Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych podczas składania zamówienia jest AR-WAL S.J. Jacek Czok, Artur Czok. Składając zamówienie kupujący wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie oraz na ich przetwarzanie w celu realizacji umowy sprzedaży. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom i wykorzystywane w celach marketingowych bez zgody Kupującego. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

Dane klientów nie są zbierane ani zapisywane na stronie internetowej. Firma AR-WAL S.J. nie prowadzi sprzedaży za pośrednictwem swojej strony internetowej.

Na stronie firmy AR-WAL S.J. mogą znajdować się przekierowania do systemów sprzedaży firm trzecich, wówczas zastosowanie mają regulaminy sprzedaży tych firm.

§ 7 Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy prawa (w szczególności: Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną). Do płatności internetowych w systemie PayU mają zastosowanie dokumenty firmy PayU: Regulamin usługi płatności kartami płatniczymi oraz Regulamin usługi płatności elektronicznych, a także Regulamin usługi konto PayU dla Kupujących.