How Can We Help?
< All Topics
Print

Centos po instalacji

W trakcie intalacji asteriksnow konfiguracja sieci jest autoamtyczna. Potem dla ip statycznego nalezy poprawić plik /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0. Przykładowe wpisy :

DEVICE=eth0
BOOTPROTO=none
BROADCAST=66.211.135.255
IPADDR=66.211.135.205
NETMASK=255.255.255.192
ONBOOT=yes
TYPE=Ethernet
USERCTL=no
PEERDNS=yes
GATEWAY=66.211.135.193

Potem restart sieci : service network restart

DNSy znajdują się w pliku /etc/resolv.conf . Jeśli nie ma ich wpisancyh dopisujemy :

nameserver 127.0.0.1
nameserver 194.204.159.1
nameserver nasz_serwer_DNS

 

Table of Contents