How Can We Help?
< All Topics
Print

Dude obsługa przez operatora

Dobrze skonfigurowany Dude jest w stanie monitorować naszą sieć i wysyłać powiadomienia o problemach. Dude ma 2 podstawowe widoki używane przez operatorów : devices i maps.

Widok devices dostarcza szybką wiedzę o niedziałających urządzeniach ( za pomocą sondy ping )

Jeśli mamy dużo urządzeń możemy użyć filtrów np. mapy

Drugi widok – maps pozwala zrozumieć strukturę sieci

Ważne jest aby włączyć warstwę zależności -dependencies. Jeśli jest problem z agentem Dude nie da prawdziwych informacji. Stan agenta możemy sprawdzić w settings -> agents.

Table of Contents