How Can We Help?
< All Topics
Print

jfu ( joomla flash uploader )

Składa się z 2 części – komponentu i pluginu. Umożliwia wygodne przesyłanie plików na naszą stronę. Opis modulu mozemy znaleźć na http://www.tinywebgallery.com/en/tfu/web_jfu.php .

Aby moduł zaczął działać trzeba zmienić sposób pamiętania informacji o sesji ( standardowo ta informacja jest przechowywana w bazie danych ) . Trzeba wybrać „none” w Site -> Configuration -> System -> Session-Handler.
Na niektórych serwerach występują problemy z gubieniem sesji. Aby to rozwiązać należy na stronie utworzyć katalog administrator/components/com_joomla_flash_uploader/tfu/session_cache i nadać mu uprawnienia 777.

Table of Contents