How Can We Help?
< All Topics
Print

K2Store

Domyślnie K2Store pokazuję cenę netto lub cenę brutto lub cenę netto+VAT . Nie pokazuje natomiast ceny netto i brutto jednocześnie co jest wykorzystywane np. na naszej stronie.

Aby dokonać zmian kopiujemy plik /components/com_k2store/views/mycart/tmpl/addtocart.php do /templates/nasz_szablon/html/com_k2store/mycart/addtocart.php . W ten sposób modyfikacji będziemy dokonywać w naszym szablonie i przy aktualizacji komponentu sposób wyświetlania ceny się nie zmieni.

Modyfikujemy:

	<!--base price-->
<span id="product_price_<?php echo $item->product_id; ?>" class="product_price">
<?php if($item->special_price > 0.000) echo '<strike>'; ?>
<?php  echo K2StoreHelperCart::dispayPriceWithTax($item->price, $item->tax, $this->params->get('price_display_options', 1)); ?>
<?php if($item->special_price > 0.000) echo '</strike>'; ?>
</span>
<!--special price-->
<?php if($item->special_price > 0.000) :?>
<span id="product_special_price_<?php echo $item->product_id; ?>" class="product_special_price">
<?php  echo K2StoreHelperCart::dispayPriceWithTax($item->special_price, $item->sp_tax, $this->params->get('price_display_options', 1)); ?>
</span>
<?php endif;?>
<?php endif; ?>

 Na

	<!--base price-->
<span id="product_price_<?php echo $item->product_id; ?>" class="product_price">
<?php if($item->special_price > 0.000) echo '<strike>'; ?>
cena netto:<?php  echo K2StoreHelperCart::dispayPriceWithTax($item->price, $item->tax, 1); ?>
cena brutto:<?php  echo round(K2StoreHelperCart::dispayPriceWithTax($item->price, $item->tax, 2),1); ?>
<?php if($item->special_price > 0.000) echo '</strike>'; ?>
</span>
<!--special price-->
<?php if($item->special_price > 0.000) :?>
<span id="product_special_price_<?php echo $item->product_id; ?>" class="product_special_price">
cena netto:<?php  echo K2StoreHelperCart::dispayPriceWithTax($item->special_price, $item->sp_tax, 1); ?>
cena brutto:<?php  echo K2StoreHelperCart::dispayPriceWithTax($item->special_price, $item->sp_tax, 2); ?>
</span>
<?php endif;?>
<?php endif; ?>

 

W ten sposób zmieniamy $this->params->get(’price_display_options’, 1) na 1 a potem 2, czyli wymuszamy pokazanie tych cen bez względu na ustawienie parametrów.

 

Table of Contents