How Can We Help?
< All Topics
Print

Kasa Sento Lan E – Subiekt Nexo

Subiekt Nexo potrafi odczytywać poszczególne paragony z kasy. Stanowi to znaczne ułatwienie jeśli mamy wystawić fakturę lub zwrot do paagonu. Przedstawię tutaj konfigurację dla Subiekta Nexo i kasy Sento LAN E

W kasie Sento ustawiamy:

 • – protokół TCP/IP włączony
 • – baza paragonów ( tak zwany bufor paragonów ) włączony

W SUZ ustawiamy

 • – model kasy PS 3000 LAN ( brak dedykowanych sterwników Inserta do kasy Sento LAN E )
 • – połączenie przez sieć
 • – ades kasy

W Subiekcie Nexo ustawiamy

 • – urządzenia dodaj kasę sieciową
 • – automatyczny odbiór paragonów kasowych
 • – mapowanie ( mapujemy stawki VAT i formy płatności  )
 • – zwracamy uwagę na jednostki miary, tylko towary o jednostkach miary istniejących w kasie zostaną do niej przesłane
 • – serwer kasowy określamy czasy synchronizacji

 

Przy takich ustawieniach :

 • – sprzedaż jest zapisywana w dokumentach SF ( sprzedaż fiskalna ) 
 • – paragony są zapisywane w paragonach kasowych

 

Do paragonów kasowych możemy wystawić faktury i zwroty.

Table of Contents