How Can We Help?
< All Topics
Print

Kopia bezpieczeństwa

Utworzenie na mikrotiku zadania wykonującego automatyczne kopie bezpieczeństwa do pliku my.backup. Kopie będą się wykonywały codziennie o 3:00

/system scheduler
add disabled=no interval=1d name=backup on-event="system backup save name=my.backup" policy=read,write,test start-date=jan/01/1970 start-time=00:03:00

 Przygotowanie mikrotika do zdalnych kopii:

  • utworzenie grupy backup i nadanie uprawnień ssh , ftp , sensitive
  • utworzenie użytkownika backup ( w przykładzie nasze hasło to: haslo )
/user group
add name=backup policy=ssh,ftp,sensitive
/user
add group=backup name=backup password="haslo"

Na komputerze z windows tworzymy plik .bat komunikujący się z naszym mikrotikiem, załóżmy , że mikrotik ma adres 192.168.4.1, psftp zainstalowane w stadardowym katalogu, w katalogu d:\internet przechowywane skrypty psftp. Do działania skryptu potrzebujemy psftp, jest to część składowa pakietu putty. Najlepiej zainstalować cały pakiet ( installer )

D:
del /Q "D:\internet_backup\192.168.4.1\*" echo Y | "C:\Program Files (x86)\PuTTY\psftp.exe" 192.168.4.1 -l backup -pw haslo -b D:\Internet\mikrotik_core_192.168.4.1_backup.txt

Zwróćmy uwagę, że łączymy się z mikrotikiem na użytkowniku backup i haśle haslo. Do mikrotika przesyłane są komendy zawarte w pliku D:\Internet\mikrotik_core_192.168.4.1_backup.txt. Umieszczenie na początku komendy: echo Y | , spowoduje , że gdyby pojawiło się pytanie o zachowanie klucza ssh w pamięci komputera , zostanie automatycznie wyrażona zgoda. Kopia bezpieczeństwa będzie zapisywana do katalogu D:\internet_backup\192.168.4.1 , dlatego jego zawartość jest na początku kasowana.

Plik D:\Internet\mikrotik_core_192.168.4.1_backup.txt wygląda następująco

lcd D:\internet_backup\192.168.4.1
mget *.backup
bye

Taka sekwecja spowoduje zapis plików *.backup do lokalnego katalogu  D:\internet_backup\192.168.4.1

Table of Contents