How Can We Help?
< All Topics
Print

Kopia zapasowa

Do wykonywania kopii folderu sieciowego można użyć programu 7za ( projekt 7zip ). Tworzymy bata

Dla skopiowania sieciowego folderu dokumenty ( wcześniej musimy w odpowiedniej lokalizacji umieścić program 7za.exe ).

„C:\Program Files (x86)\7-Zip\7za\7za.exe” a -tzip „d:\archiwum\backup_dokumenty” „\\Serwer\Dokumenty”

Table of Contents