How Can We Help?
< All Topics
Print

Putty

Putty – program do komunikacji z serwerami , za pomocą niego dobrze się zarządza serwerami linuksowymi i mikrotikiem

Transmisja przez SSH

1. Utworzyć klucze – puttygen – ssh2dsa ( typ akceptowany przez mikronika )
2. W mikrotiku users -> ssh keys -> import key ( publiczny )
3. Pod putty tworzymy sesję do mikrotika , podajemy klucz i użytkownika ( np. admin )
4. Możemy stworzyć tunele  do dowolnych komputerów w sieci , np. tunel do 10.0.0.20 na portach 5800 i 5900 , co pozwoli na komunikację z komputerem 10.0.0.20
5. Na dowolnym komputerze łączymy się z serwerem SSH ( np. Mikrotikiem ), oczywiście port SSH nie może być przekierowany
6. Wywołujemy odpowiednią aplikację np. vnc viewer , zdalny pulpit , winbox … i łącząc się przez tunel dostajemy się do wybranego komputera w sieci
7. Teraz można się łączyć z mikrotikiem przez plink z parametrami zapamiętanej sesji

Putty przy komunikacji z serwerem linuksowym powinien pracować w UTF8

Table of Contents