How Can We Help?
< All Topics
Print

Rozmiar bazy MSSQL

W wersji darmowej baza SQL Express może mieć rozmiar 10 GB. Aby sprawdzić rozmiar tabel naszej bazy możemy użyć skryptu:

SELECT
	t.NAME AS TableName
	,p.rows AS RowCounts
	,SUM(a.total_pages) * 8 AS TotalSpaceKB
	,SUM(a.used_pages) * 8 AS UsedSpaceKB
	,(SUM(a.total_pages) - SUM(a.used_pages)) * 8 AS UnusedSpaceKB
FROM sys.tables t
INNER JOIN sys.indexes i
	ON t.OBJECT_ID = i.object_id
INNER JOIN sys.partitions p
	ON i.object_id = p.OBJECT_ID
	AND i.index_id = p.index_id
INNER JOIN sys.allocation_units a
	ON p.partition_id = a.container_id
WHERE t.NAME NOT LIKE 'dt%'
AND t.is_ms_shipped = 0
AND i.OBJECT_ID > 255
GROUP BY t.Name
	,p.Rows
ORDER BY TotalSpaceKB DESC

Dla bazy InsertGT możemy zredukować miejsce usuwając z bazy zdjęcia, obiekty z biblioteki dokumentów, pocztę. Przy dużej ilości tych obiektów możemy pomóc w tym zakresie.

Dla bazy Insert Nexo można za pomocą mechanizmu filestream przenieść obiekty biblioteki dokumentów, zdjęcia, załączniki poczty do systemu plików poza limit 10 GB – tu również zachęcamy do skorzystania z naszych usług.

Table of Contents