How Can We Help?
< All Topics
Print

V-SMART odtwarzanie kopii

Jeśli w naszym serwerze wymienialismy dysk lub w serwerze testowym chcemy odtworzyć naszą konfigurację musimy utworzyć partycje zgodne z odtwarzanym obrazem. Zakałdamy , że obraz był tworzony według artykułu : v-smart instalacja partycje i tworzenie kopii. Za pomocą narzędzia gparted należącego do pakietu system rescue.

Należy utworzyć następujące partycje

partycjatypflagirozmiar ( przykład dla dysku 40 GB )kolejność tworzenia
/dev/sda1ext3boot29 GB1
/dev/sda3fat329 GB4
/dev/sda2
/dev/sda5
extended
linux swap
1 GB2
3

Dysk po zakończeniu tworzenia partycji powinien wyglądać następująco :

Uwaga – prawidłowe nazwe partycji pojawią się dopiero po zatwierdzeniu ( apply ), po zapisaniu partycji należy ustawić flagę boot dla /dev/sda1 .

Jeśli mamy kopię na dysku USB to po jego podłączeniu wykonujemy komendy ( przykładowe przy założeniu , że dysk USB ma partycję /dev/sdb1, aby sprawdzić jakie partycje ma dysk USB możemy użyć partimage, aby partimage zobaczył dysk dołączony po starcie systemu trzeba odświeżyć urządzenia – refresh )

mount  /dev/sdb1  /mnt/windows
mount  /dev/sda3  /mnt/backup

Następnie możemy za pomocą mc kopiować kopie bezpieczeństwa między dyskiem lokalnym a dyskiem USB. W lewym panelu mc wybieramy np. dysk źródłowy a w prawym docelowy i przez F5 kopiujemy.

Za pomocą komendy partimage możemy odtworzyć partycję sda1 z obrazu

Możemy również użyć partimage podając parametry w wierszu polecenia np.

partimage restore /dev/sda1 /mnt/backup/kopia.000

Należy zwrócić uwagę na:

 • partycja sda1 była większa niż partycja ukryta w obrazie ( W przeciwnym wypadku pojawią się błędy )
 • trzeba podać pełną nazwę pliku ( łącznie ze ścieżką ) , np. /mnt/backup/kopia1.000
 • na pierwszym ekranie trzeba wybrać restore !!
 • przejście do kolejnych ekranów przez F5 , wszystkie wybory domyślne

Błąd za małej partycji wygląda następująco

Za pomocą programu gparted możemy zmienić rozmiar partycji i powtórzyć operację.

Czasami po przyróceniu przy starcie może pojawić się komunikat „missing operating system” ( zwłaszcza po przywracaniu na nowym komputerze ). Dzieje się tak dlatego , ponieważ informacje o grub ( rozruchowe ) są nieprawidłowe. Grub możemy naprawić przez system-rescue, uruchamiamy ponownie komputer z płytą system-rescue i wybieramy:

boot an existing linux OS installed on disc

Spowoduje to uruchomienie systemu vsmart za pośrednictwem system-rescue. Po zalogowaniu możemy naprawić grub :

grub-install /dev/sda

Do naprawy grub możemy również użyć narzędzia restall. Również partycję swap musimy odpowiednio podłączyć aby została prawidłowo działała w systemie debian. W pliku /etc/fstab dopisujemy ( o ile nie ma ) :

/dev/hda5  none  swap  sw  0  0

Za pomocą komendy top sprawdzamy czy swap działa prawidłowo.

Po przywróceniu może pojawić się problem kart sieciowych ( jeśli przywracamy na innym komputerze i innych kartach ). Debian zapisuje informacje o adresach mac kart sieciowych w pliku /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules i w tym pliku trzeba skasować stare adresy MAC a nowe adresy MAC przywiązać do odpowiednich interfaców.

Tak przywrócony komputer będzie posiadał bazę LMS na dzień , kiedy została sporządzony obraz.


Po odtworzeniu kopii według opisu powyżej lub gdy dysponujemy komputerem zapasowym baza lms jest nieaktualna. Jeśli dysponujemy aktualną kopią bazy lms ( sposób tworzenia automatycznej kopii bazy lms opisałem w v-smart instalacja i tworzenie kopii ) odtwarzamy ją przez phpmyadmin . Logujemy się na serwer LMS na adres : http://adres serwera/phpmyadmin na użytkownika root .

Wybieramy bazę lms , import , wybieramy i odtwrzamy naszą zewnętrzną kopię

Table of Contents