How Can We Help?
< All Topics
Print

Winflector Insert Nexo , GT Drukarka fiskalna

  1. Instalacja insert Nexo, GT winflector – dla subiekt (dla rewizor itp tylko zmienic program)

Ustawienia nexo: skrocona nazwa Subiekt Nexo

Pełna sciezka c:\programfiles(x86)insert\nexo\inslauncher

Katalog roboczy: c:\programfiles(x86)insert\nexo

parametry aplikacji Nexo/subiekt

2. Podłączenie drukarki fiskalnej lokalnie przez winflector

Nalezy przydzielic staly adres IP VPN,

Na lokalnym komputerze dodajemy drukarke w SUZ, potem w nexo -> Urzadzenia wybieramy dodaj urz. lokalne , na liscie nie ma urzadzenia.

W polu aders serwera wpisujemy IP VPN , nexo powinien znalieżć nasza drukarke . Port powinien być 8000 a com taki jak na komputerze lokalnym

3. Automatyczny start winflector

W winflector zaznaczamy : Ustawienia/Preferencje/’Włącz automatyczny start serwera Winflector po zalogowaniu’.

Automatyczne logowanie systemu windows 10

Regedit -> HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon

Odnajdujemy wartość DefaultUserName i wpisujemy w niej nazwę konta, na które ma się system automatycznie logować.

Następnie odszukujemy wartość DefaultPassword, w której wpisujemy nasze hasło .

UWAGA: Jeżeli wartość ta nie istnieje, musimy ją samodzielnie utworzyć. Dodajemy, więc wartość ciągu REG_SZ (String Value), po czym ją edytujemy.

Na koniec odszukujemy wartość AutoAdminLogon , gdzie wpisujemy wartość 1.

UWAGA: Jeżeli wartość ta nie istnieje, musimy ją samodzielnie utworzyć podobnie jak wartość z punktu 4.

Po ponownym uruchomieniu komputera system powinien automatycznie zalogować się na wybrane wcześniej konto.

Table of Contents