How Can We Help?
< All Topics
Print

Acajomm Newsletter

Komponent ma problemy z polskimi literami. Mimo , że joomla domyslnie koduje w UTF-8 , Acajoom próbuje kodować w ISO 8859-2.

Acajomm 3.xx

Po instalacji edytujemy plik :

administrator/components/com_acajoom/compa.php

 

znajdujemy :

 

 function encodeutf($string){
  if(ACA_CMSTYPE){ //j15
   if ( empty($GLOBALS[ACA.’mail_encoding’]) ) {
    return iconv(„ISO-8859-2”, „UTF-8”, $string);
   } else {
    return $string;
   }//endif

         // return utf8_encode($string); – this is a bug – this function uses 8859-1
  }else{
   return $string; //j1x
  }

 

zastępujemy przez

 

function encodeutf($string){
   return $string; //j1x
  }

Pliki językowe

Za pomocą gżegżółki przekształcamy polish.php

 

Acajoom 5xx – wystarczy przekształcenie rpzez gżegżółkę

Table of Contents