How Can We Help?
< All Topics
Print

Admintools

Problem dotyczny konfliktu pomiędzy komponentem Admin Tools, a instalatorem skryptów – Installatron. Podczas użycia dodatkowych zabezpieczeń jakie oferuje Admin Tools niemożliwe staje się wykonanie kopii zapasowej strony jak i aktualizacja cms’a do nowszej wersji. Dodatkowe zabezpieczenia Admin Tools tworzone są w pliku .htaccess jako poszczególne dyrektywy mające poprawić bezpieczeństwo. Aby móc spowrotem tworzyć kopie zapasowe i aktualizować cms’a należy w ustawieniach (Komponenty -> Admin Tools -> .htaccess Maker) .htaccess wyłączyć opcję „Front-end protection”. Można także bezpośrednio w pliku .htaccess odnaleźć poniższy fragment kodu i go usunąć bądź zakomentowac.

## Disallow access to rogue PHP files throughout the site, unless they are explicitly allowed
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} (\.php)$
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !(/index[23]?\.php)$
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -f
RewriteRule (.*\.php)$ - [F]

 

Innym rozwiązaniem tego problemu jest zdefiniowanie wyjątków do pliku .htaccess. Installatron podczas wykonywania kopii zapasowej i aktualizacji cms’a korzysta z plików intall.php, upgrade.php, itron.php, itron.cgi, deleteme.[???].php, gdzie w miejscu ??? mogą występować znaki i cyfry. Poniższy kod z wyjątkami możemy dopisać bezpośrednio do pliku .htaccess w miejscu np. „Advanced server protection rules exceptions”, gdzie mamy już zdefiniowane pewne wyjątki lub wkleić w konfiguracji pliku .htaccess (Komponenty -> Admin Tools -> .htaccess Maker) w sekcji „Custom .htaccess rules” w okienku „Custom .htaccess rules at the top of the file”. Przy okazji możemy jeszcze rozwiązać problem zgodności wersji www z wersją bez www naszej strony co wpływa pozytywnie na SEO.

RewriteRule ^install\.php$ - [L]
RewriteRule ^upgrade\.php$ - [L]
RewriteRule ^itron\.php$ - [L]
RewriteRule ^itron\.cgi$ - [L]
RewriteRule ^deleteme.[0-9a-zA-Z]*\.php$ - [L]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.mojastrona.com.pl [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://mojastrona.com.pl/$1 [L,R=301]

 

Aby przekierować wersję zwykłą na www 2 ostatnie linie należy zmienić:

RewriteCond %{HTTP_HOST} ^yourdomain.com [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://www.yourdomain.com/$1 [L,R=301]

 

Wracając do installatrona.

 

Możemy także w konfiguracji pliku .htaccess (Komponenty -> Admin Tools -> .htaccess Maker) w sekcji „Exceptions” w okienku „Allow direct access to these files” dopisać pliki do których mają zostać utworzone wyjątki. Mimo wszystko wyjątek do pliku deleteme.[???].php musimy dopisać ręcznie lub umieścić w sekcji „Custom .htaccess rules” gdyż nie znamy wartości w miejscu ???.

install.php
upgrade.php
itron.php
itron.cgi

 

Problem ikon na zapleczu

W sekcji Back-end directories where file type exceptions are allowed dodajemy

media/jui/fonts

 

Table of Contents