How Can We Help?
< All Topics
Print

Breezing forms

 

 I. Dodawanie pól warunkowych

 

1. Tworzymy nowy element:

a)  –> wybieramy type (checkbox), podajemy name oraz label –> save properties

b)  –> wybieramy type (radiogroup), podajemy name oraz label –> ustawiamy sekcję group –> save properties

 

Sekcja group dla elementu typu radiogroup

0;TAK;on
1;NIE;off

– w miejsce TAK/NIE podajemy dowolny napis widniejący przy przełączniku

– on/off –> parametr odpowiedzialny za włączenie/wyłączenie przełącznika

 

2. Tworzymy nowy element –> wybieramy type (textfield), podajemy name oraz label –> przechodzimy do zakładki advanced i zaznaczamy pole turn off –> save properties

 

3. Klikamy na element który znajduje się na samej górze drzewa wszystkich elementów (nazwa formy) –> przechodzimy do zakładki advanced, a następnie do sekcji visibility rules i wpisujemy np.

 

Dla elementu typu checkbox

turn on element Textfield if Checkbox is !checked
turn off element Textfield if Checkbox is !unchecked

– w miejsce Textfield wpisujemy name naszego elementu typu textfield

– w miejsce Checkbox wpisujemy name naszego elementu typu checkbox

 

Dla elementu typu radiogroup

turn on element Textfield if Radiogroup is on
turn off element Textfield if Radiogroup is off

– w miejsce Textfield wpisujemy name naszego elementu typu textfield

– w miejsce Radiogroup wpisujemy name naszego elementu typu Radiogroup

– w miejsce on/off podajemy parametr ustawiony w sekcji group w elemencie radiogroup

 

Zapisujemy ustawienia (save properties), zapisujemy cały formularz (save) i gotowe.

 

 

II. Dodawanie pól widocznych dla obsługi, niewidocznych dla użytkownika

 

1. Tworzymy nowy element –> wybieramy type (textfield), podajemy name, label (np. status) oraz value (np. oczekuje) –> przechodzimy do zakładki advanced i zaznaczamy pole turn off–> save properties

 

2. Pole jest niewidoczne w momencie wypełniania ankiety przez użytkownika. Po otrzymaniu wypełnionej ankiety, można zedytować wcześniej stworzony element typu textfield (np. oczekuje –> zatwierdzony)

 

 

Table of Contents