How Can We Help?
< All Topics
Print

DOSBOX uruchamianie programów DOS w środowisku WIndows

DOSBOX to emulator DOS w środowisku Windows. Można go stosować pod wszystkimi wersjami WIndows także 64 bit ( działa również w WIndows XP, gdy np. zawodzi standardowe rozwiązanie Microsoft ntvdm ).

Plik konfiguracyjny DOSBOX znajduje się w pliku dosbox.conf. W WIndows XP ten plik znajduje się w C:\Documents and Settings\xxx\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\DOSBox , gdzie xxx to katalog użytkownika.

Po instalacji na ekranie tworzony jest skrót DOSBOX, który uruchamia program DOSBOX z parametrami

„C:\Program Files\DOSBox-0.74\DOSBox.exe” -userconf

Tworzymy kopię tego skrótu oraz kopię pliku dosbox.conf . Zmieniamy nazwę pliku dosbox.conf na np. kadry.conf. W zależności od położenia kopii pliku modyfikujemy odpowiednio nasz nowy skrót np.

„C:\Program Files\DOSBox-0.74\DOSBox.exe” -conf „C:\Documents and Settings\xxx\Moje dokumenty\DOSBOX_config\kadry.conf”

( gdzie xxx to katalog użytkownika Windows )

Teraz musimy wprowadzić jeszcze zmiany w pliku kadry.conf.

Parametr fullscreen decyduje o wyświetleniu programu DOS w pełnym ekranie.

Sekcja [dos] odpowiada plikowi config.sys , tu wprowadzamy np.

FILES=250

Sekcja [autoexec] odpowiada plikowi autoexec.bat. Może to wyglądać następująco:

mount f: f:\

f:\
CWSDPMI.EXE

cd F:\KADRY

call kadry.bat

exit

Objaśnienie powyższego skryptu.

DOSBOX nie widzi mapowań dysku systemu WIndows, standardowo po uruchomieniu dostępny jest tylko dysk Z, jest to dysk własny systemu DOSBOX. Aby DOSBOX zobaczył nasz dysk musimy go podłączyć za pomocą komendy mount, czyli

mount f: f:\

To spowoduje popięcie katalogu głównego dysku f: jako dysku f: w systemie DOSBOX. Dysk f może być dyskiem sieciowym, czyli np. mapując pod Widnows dysk f jako \\serwer\DOS , a potem pod DOSBOX za pomocą komendy mount korzystamy pod dosbox z dysku sieciowego.

Ponieważ DOSBOX jest emulatorem mogą wystąpić różne problemy z uruchamieniem programów w jego środowisku , typowy błąd to DPMI error. Aby go rozwiązać musimy zainstalować emulator dpmi np. cwsdpmi, możemy go pobrać stąd : http://sandmann.dotster.com/cwsdpmi/. Program CWSDPMI umieszczamy następnie na jakimś dysku do którego ma dostęp nasz DOSBOX , np. F:\. Uruchamiamy go przez

CWSDPMI.exe

Nasz program DOSowy wywołujemy komendą call, to spowoduje, że po jego zamknięciu nastąpi powrót do wywołującego skyptu. Przez umieszczeniu na końcu skryptu komendy exit uzykamy automatyczne zamknięcie okienka po wyjściu z programu.

 

Table of Contents