How Can We Help?
< All Topics
Print

Dostęp do internetu LMS ARWAL

Dla klientów LMS ARWAL dostęp do sieci jest zapewniany przez łącze NOSAL. Schemat dostępu do internetu przedstawiony jest poniżej

Jak widać trasa dla klientów ARWAL ma kilka alternawynch dróg. Normalnie używana trasa to trasa przez nanostation 192.168.5.192. Aby wybrać drogę przez mikrotiki 192.168.5.198 lub 192.168.5.182 wchodzimy na winboxa 192.168.5.187 , następnie wireless -> interfaces -> 5 giga kościół. Za pomocą funkcji scan znajdujemy na jakich częstotliowściach nadają interesujące nas nadajniki. Znalezioną częstotliwość wpisujemy w pole frequency.

Drugim interesującym rozwiązaniem użytym w sieci ARWAL jest eoip ( encapsulation of ip ). Rozwiązanie to polega na tym , że ruch z sieci ARWAL jest pakowany do specjalnych pakietów na routerze 10.0.4.1 i rozpakowywany na routerze 192.168.5.202 za pomocą sieci 192.168.80.0

Jeśłi tylko klienci ARWALa nie mają internetu należy sprawdzać urządzenia zapewniające dostęp według rysunku.

Table of Contents