How Can We Help?
< All Topics
Print

Dostęp do internetu

Dostęp do internetu w sieci ARWAL zarządzany jest za pomocą 3 serwerów LMS ( ARWAL – 10.18.1.1 , Chmielowicka 10.20.1.1 , Komprachcice 10.16.1.1 ). Usterki sieci możemy podzielić na 3 grupy :

 • problemy u klientów końcowych ( nie omawiamy )
 • problemy na punktach pośrednich
 • problemy z dostępem do internetu przez LMS

 

Aby zrozumieć gdzie wystąpił problem w stacji pośredniej najlepiej posłużyć się Dude według opisu na stronie . Aktualnie w naszej sieci istnieje jeszcze kilka mikrotików zbudowanych na komputerach PC i są one najbardziej podatne na zawieszenia :

 • 192.168.5.198 ( kościół Szczepanowice ) – reset przez pilota
 • 192.168.5.188 ( Pudełko ) – reset przez mieszkańca
 • 192.168.5.195 ( Ochota ) – reset przez mieszkańca
 • 192.168.5.200 ( Rink ) – reset przez mieszkańca

Często problemy występują z powodu braku prądu . Aktualne informacje o wyłączeniach znajdziemy w zakładce Internet Sieć ARWAL -> Tauron.

Aby sprawdzić jakość połączenia do klienta możemy połączyć się z serwerem LMS przez putty i tego poziomu uruchomić komendę ping. Komenda ping z poziomu serwera działa trochę inaczej niż z poziomu Windows, jeśli nie da się jej wykonać to ekran stoi , po przerwaniu przez CTRL-C widzimy liczbę straconych pakietów . ping na linux jest odpowiednikiem  ping -t na Windows.

Adresy serwerów z poziomu ARWALa:

 • 10.16.1.1 – ARWAL
 • 10.20.1.1 – Chmielowicka
 • 192.168.110.10 – Komprachcice

Sieć wyposażona jest w komputery pomiarowe do których możemy zalogować się przez VNC pod następującymi adresami:

 • 192.168.5.2 – Chmielowicka
 • 192.168.110.10 – Komprachcice

Z poziomu komputera pomiarowego możemy sprawdzić poziom sygnału klienta ( np. Winbox ) czy też w ogóle działanie internetu ( np. przez speedtest )

Konfiguracje wszystkich urządzeń bazowych są zapisane w katalogu F:\backup\ARWAL network. Aby odtworzyć konfigurację urządzenia typu UBNT wykonujemy po prostu restore z poziomu przeglądarki ( np. po wymianie urządzenia ), aby odtowrzyć konfirgurację mikrotika przeciągamy i upuszczamy plik kopii do winbox->files i wykonujemy restore. Ponieważ mikrotiki często zawierają karty sieciowe przy przenoszeniu konfiguracji do nowego mikrotika musimy przełożyć wszystkie karty.

 

Konfigurację dostępu do sieci od LMS do internetu opisałem w osobnych artykułach

W przypadku awarii LMSa możemy skorzystać z 2 rozwiązań :

 • dyski zapasowe ( gdy awaria dotyczy dysku )
 • komputery zapasowe ( przy awariach komputera )

Jednak w obu przypadkach dyski są nieaktualne. Aby wgrać do LMSa bieżącą kopię danych podłączamy się komputerem do eth1 ( lub do jakiegoś switcha ), sprawdzamy czy idą pingi po adresie wewnętrznym np. 10.16.1.1 a następnie postępujemy według instrukcji odtwarzanie bazy LMS z artykułu V-SMART odtwarzanie kopii. W przypadku wymiany komputera bazę możemy odtworzyć przez zawiezieniem komputera do miejsca wymiany.

 

Table of Contents