How Can We Help?
< All Topics
Print

Dostęp do internetu LMS Komprachcice

W sieci Komprachcice istnieją 3 łącza zewnętrzne : Chmielowicka, DSL i Neostrada Business.

Ruch klientów jest rozkładany pomiędzy 2 karty sieciowe eth0 i eth2 i dwoma kablami dociera do routerboarda 192.168.110.1 ( ta metoda to LB – load balancing ). Następnie ruch jest przetwarzany pomiędzy 2 łącza zewnętrzne – normalnie są to łącza DSL i Neostrada business. Jednak gdyby doszło do awarii jednego z łącz możemy się posłużyć wiboxem 192.168.110.1 i zmienić trasy.

Do mikrotika dociera ruch z kart sieciowych w LMSie natomiast mamy do dyspozycji 3 łącza wyjściowe, 2 do ruchu i 1 zapasowe. Normalnie ruch odbywa się przez DSL i neostradę business ale możemy to zmienić aby odbywał się np. przezNosala i neostradę business. Wyboru trasy dokonujemy przez zmianę dystansu administracyjnego w tabeli routingi.

W winboxie wybieramy ip->routes .

Ruch z karty sieciowej eth0 w LMS jest kierowany według routing mark LMS1, natomiast z eth2 według routing mark LMS2. Ruch z routing mark jest przydzielany do trasy według najniższego dystansu. Nas interesuje ruch do 0.0.0.0/0 ( oznaczenie wyjścia w internet ). Na obrazku pokazałem jak zmienić trasę LMS2 z neostrada business na Nosal. W skrajnym wypadku można tak ustawić dystanse aby cały ruch szedł np. przez DSL ( bo np. neostrada padła a przez Nosala są długie pingi ) . Czyli wtedy LMS2 dla NB2 ustawiamy np. na 167 , LMS2 dla Nosala ustawiamy na np. 167 i wtedy ruch LMS2 idzie przez łacze DSL tak samo jak LMS1. Nie jest to jednak najlepsze rozwiązanie bo w ustaweiniach LMS mamy 9 MBit dla łącze 1 i 9 MBit dla łącze LMS2. Takie ustawienie spowoduje, że LMS będzie ciął do 18 Mbit max mając do sypozycji 9 MBit.

 

Table of Contents