How Can We Help?
< All Topics
Print

EFT – dodawanie hyperłącza

Do wprowadzania zmian używamy Adobe Flash Profesional.

 

  • wczytujemy nowy brazek ( file -> import to library )
  • umieszczamy go na scenie
  • przekształcamy na button ( convert to symbol )
  • podpinamy akcję ( actions )

Akcja może wyglądać następująco :

 

on (release) {
 geturl(_root.contacts_map,”_blank”)
}

 

Spowoduje ona wczytanie strony zdefiniowanej w zmiennej contacts_map w pliku root . Dla systemu EFT plikiem root jest text.html . W tym pliku musimy zatem umieścić wpis :

 

&contacts_map=http://http://www.arwal.com.pl/ofirmie/dojazd.html

 

Obsługę linków możemy bardziej rozbudować.

 

onClipEvent (load) {
loadMovie(_root.home_img1, this.cont.cont1);
//this.cont.cont1.loadMovie(„home01.jpg”);
}
on (rollOver) {this.gotoAndPlay(„s1”);}
on (rollOut) {this.gotoAndPlay(„s2”);}
on (release) {
if (_root.home_img1_url<>”” ) {
geturl(_root.home_img1_url,”_self”);}
}

 

W powyższym przykładzie po najechaniu myszką na obrazek wyświetlany jest efekt s1/s2 . Dodatkowo sprawdzamy czy link jest pusty , jeśli tak nic się nie stanie po kliknięciu, jeśli nie zostanie wywołana przeglądarka.

Table of Contents