How Can We Help?
< All Topics
Print

Kalendarz Imprez Eventlist

Poniższy opis dotyczy podstawowej obsługi komponentu eventlist. Jako przykład pokażę tutaj stronę www.rajder.opole.pl ( tymczasowa strona klubu rowerowgo Rajder z Opola ). Opis zakłada , że komponent jest zainstlaowany i skonfigurowany.

Na początku dodajemy kategorie i miejsca

Jako kategorie należy rozumieć grupy zdarzeń. Dla klubu rowerowego mogą to być np.

  • rajdy własne
  • rajdy obce
  • spotkania

Następnie wprowadzamy miejsca. Miejsca można wprowadzać również potem, bezpośrednio w opisie zdarzeń. Ponieważ miejsc i kategorii będziemy używać wielokrotnie warto dodać do nich zdjęcia i odnośniki do innych stron.


Następnym etapem jest dodawanie zdarzeń

Dla każdego zdarzenia musimy określić miejsce, kategorię i czas. Kategorię musimy mieć zdefiniowaną wcześniej natomiast miejsce możemy dodać z tej pozycji. Możemy okreslić pewne parametry dodatkowe ( jeśli np. spotkania odbywają się co tydzień możemy je wpisać jako powtarzające się wydarzenie , możemy również dodać zdjęcia lub wprowadzić rejestrację )


Wprowadzone zdarzenia są widoczne dla oglądających naszą stronę. Miejsca i kategorie występują jako łącza . Zdarzenia mogą być sortowane i możemy obejrzeć ich szczegóły.

Table of Contents