How Can We Help?
< All Topics
Print

Odnośniki w artykułach

Odnośniki możemy podzielić na zewnętrzne i wewnętrzne ( czyli takie , które odnoszą się do naszej strony ). Aby utworzyć odnośnik zewnętrzny zaznaczamy tekst lub grafikę ( więcej o grafice na stronie ) , który ma wywoływać obcą stronę a następnie klikamy symbol hyperłącza i ustalamy parametry.

Aby wstawić odnośnik wewnętrzny najlepiej korzystać z jakiegoś dodatku , ja korzystam z linkr. Na początku zaznaczamy tekst i klikamy linkr. Po wybraniu artykułu możemy od razu pobrać odnośnik ( get link ) lub zmodyfikować jego parametry (configure link )

Table of Contents