How Can We Help?
< All Topics
Print

Konsultacje zdalne

Jeżeli konsultacje będą prowadzone dla większej ilości osób prosimy o przygotowanie dla uczestników platformy Teams. Dla uczestników przed szkoleniem udostępnimy link.

Teams jest aplikacją firmy microsoft.

Do sesji teams można dołączyć za pośrednictwem przeglądarki, aplikacji Windows lub aplikacji na telefon komórkowy. Po uruchomieniu teams proszę sprawdzić działanie mikrofonu , kamery i głośników.

Konsultacje teams pozwalają uczestnikom na prezentację swoich ekranów oraz prowadzenie dyskusji czy zadawanie pytań. Nie pozwalają na przejęcie kontroli nad zdalnym komputerem

Dla konsultacji 2 osobowych lepszym rozwiązaniem są rozwiązania opisane w tym artykule. Możliwe są też metody mieszane czyli udostępnienie obrazu przez np. szybką pomoc i prowadzenie szkolenia przez teams.

Table of Contents