How Can We Help?
< All Topics
Print

Zdalna pomoc

Szybka pomoc systemu Windows

Aplikacja systemów Windows 10, Windows 11. Aby uruchomić szybką pomoc w polu wyszukaj należy wpisać szybka

Po uruchomieniu szybkiej pomocy nasz konsultant poda kod, który należy wpisać w pole wprowadzania kodu. Po wyrażeniu zgody możemy przejąć pulpit użytkownika, dokonać uzgodnionych zmian lub przeprowadzić szkolenie

Szybka pomoc jest preferowaną metodą zdalnej pomocy świadczonej przez naszych konsultantów.

Splashtop

Po uruchomieniu programu podaj nam 9-cyfrowy kod. Program Splashtop działa na systemach Windows, Android, IOS.

Splashtop jest preferowaną metodą zdalnej pomocy świadczonej przez naszych konsultantów

Anydesk

Po uruchomieniu programu podaj nam kod zdalnego dostępu

Teamviewer

Po uruchomieniu programu podaj nam kod zdalnego dostępu

Jest to metoda niezalecana, nie posiadamy licencji na program teamviewer. Tej metody możemy użyć jeżeli posiadasz licencję komercyjną programu teamviewer

Zdalny pulpit google

W przeglądarce google chrome wyszukaj zdalny pulpit google. Po zainstalowaniu podaj nam kod dostępu

Jest to metoda niezalecana do szybkiej pomocy, wymaga częstego potwierdzania dalszej pracy. Natomiast jest to często wykorzystywane narzędzie do nienadzorowanego dostępu do zdalnego komputera

Table of Contents