How Can We Help?
< All Topics
Print

LMS komputer zapasowy

Stosowane przez nas konfiguracje LMS nadają się do przenoszenia między komputerami ( mogą być uruchomione na zdecydowanej większości komputerów ). Pamiętajmy jednak , że po podmianie komputera pojawia się problem podłączenia kart sieciowych, których jest zazwyczaj kilka i możemy się pomylić. Ja proponuję nastepujący układ :

 

  • ETH0 – WAN1
  • ETH1 – LAN klienci
  • ETH2 – WAN2
  • ETH3 – WAN3

 

Oczywiście WAN2 i WAN3 występują tylko w niektórych konfiguracjach. Karty numerujmey od procesora. Nie zawsze karta wbudowana jest obsługiwana przez system Linux.

 

Gdy jest obsługiwana numeracja kart wygląda następująco:

 

Jeśli nie ( lub jej nie ma ) wygląda tak

 

Po podłączeniu komputera zapasowego i zalogowaniu się na nim możemy sprawdzić konfigurację kart. Służy do tego komenda ifconfig ( pokazuje wszystkie karty ) lub ifconfig eth0 ( eth1, eth2 – pokazuje konfigurację wybranej karty . Co charakterystyczne komenda ta nie zawsze pokazuje bramę, którą powinnismy znać.

 

 

O oznaczeniu kart sieciowych decyduje plik /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules . Jeśli tworzymy nowy komputer z obrazu tak jak to opisałem w artykule LMS odtwarzanie kopii po odtworzeniu należy skasować ten plik. Po ponownym starcie zostanie on odtworzony. Po zalogowaniu się na serwerze za pomocą komendy ping możemy sprawdzić czy kable są prawidłowo podłączone.

Table of Contents