How Can We Help?
< All Topics
Print

LMS nowy klient

Dodanie nowego klienta sieci zarządzanej przez LMS mozna podzielić na 3 etapy :

 

  1. dodanie nowego klienta – należy pamiętać o wpisaniu telefonów i maila klienta
  2. wpisanie komputerów klienta , LMS jako komputer rozumie urządzenia końcowe, czyli np. routery pracujące w trybie WISP, przy wpisywaniu komputerów nalezy je umieszczać w sieci LAN ( standardowo sieć podzielona jest na : LAN, DEVICES, VPN, NOAUTH )
  3. wpisanie zobowiązań klienta , zobowiązanie oznacza przydzielenie klienta do odpowiedniej taryfy , klienci nieprzydzieleni do taryfy mają prędkość download 512 kbit

 

Na ilustracjach poniżej pokazane są elementy na które należy zwrócić uwagę

 

 


Programu arinternet to aplikacja msAccess do obsługi małych sieci internetowych. Jedną z ważniejszych funkcji programu jest powiązanie danych z LMS z danymi InsertGT. Aby zaimportować nowe dane do programu arInternet uruchamiamy w programie formularz LMS, a następnie:

 

  • wybieramy LMS z którego przeprowadzimy import
  • łączymy się z wybranym LMS przez putty
  • odświeżamy tabele
  • aktualizujemy tabele access na podstawie LMS

 

 

Czasami może wystąpić żadanie podanie użytkownika i hasła do baz LMS – standardowy użytkownik to : lms .

 

Table of Contents