How Can We Help?
< All Topics
Print

Mikrotik hotspot instalacja uwagi

Konfiguracja hotspot : https://grzegorzkowalik.com/konfiguracja-uslugi-hotspot-na-routerze-mikrotik

Konfiguracja user manager : http://wiki.mikrotik.com/wiki/User_Manager/Hotspot_Example

Szablony login page : http://www.binaryheartbeat.net/search/label/templates

Jeśli w sieci mamy urządzenia za hotspotem aby móc je pingować z poziomu mikrotika:

/ip hotspot ip-binding
add address=192.168.0.zz mac-address=xx:xx:xx:xx:xx:xx type=bypassed
add address=192.168.0.vv mac-address=yy:yy:yy:yy:yy:yy type=bypassed

Aby mieć dostęp do urządzeń za hotspotem najlepiej zrobić VPNa do sieci hotspot

Przykładowy szablon dla vouchera z dużymi literami

<table style="color: black; font-size: 11px;" border="2" height="10">
<tr>
<td colspan="2" bordercolorlight="#000000" bordercolordark="#000000">
<b><font size="2" face="Arial">Ośrodek wypoczynkowy<br/>
Adres: XXX XXX<br/>
Telefon: XXX</font></b>
</td>
</tr>
<tr>
<td bordercolorlight="#000000" bordercolordark="#000000">
<font face="Arial" size="2"><b>Okres ważności</b></font>
</td>
<td bordercolorlight="#000000" bordercolordark="#000000">
<b><font size="2" face="Arial">%u_actualProfileName%</font></b>
</td>
</tr>
<tr>
<td bordercolorlight="#000000" bordercolordark="#000000">
<b><font size="2" face="Arial">Username:</font></b>
</td>
<td bordercolorlight="#000000" bordercolordark="#000000">
</font><b><font size="2" face="Arial">%u_username%</font></b>
</td>
</tr>
<tr>
<td bordercolorlight="#000000" bordercolordark="#000000">
<b><font size="2" face="Arial">Password:</font></b>
</td>
<td bordercolorlight="#000000" bordercolordark="#000000">
<font face="Arial"><b><font size="2">%u_password%</font></b></font>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" bordercolorlight="#000000" bordercolordark="#000000">
<b><font size="2" face="Arial">Skontaktuj się z recepcją aby<br/>przedłużyć okres działania</font></b>
</td>
</tr>
</table>
Table of Contents