How Can We Help?
< All Topics
Print

mikrotik OSPF

Protokół OSPF jest otwartym dynamicznym protokołem routingu i został zaimplementowany także na routerach mikrotik. Po wstępnym skonfigurowaniu mikrotika przystępujemy do konfiguracji ospf.

Tworzymy wirtualny interface loopback, który pozwoli na komunikację z mikrotikiem niezależnie od działania interfaców sieciowych ( jeśli będzie istniała jakakolwiek trasa do mikrotika ). Następnie pokazujemy sieci jakie będziemy dystrybuować przez ospf. Czynności te wykonujemy na wszystkich routerach działąjących w ospf.

 

/interface bridge
add name=loopback
/ip address
add address=10.255.255.1/32 interface=loopback
/routing ospf instance
set 0 router-id=10.255.255.1
/routing ospf network
add network=210.13.1.0/28 area=backbone
add network=10.10.1.0/30 area=backbone
add network=10.10.1.4/30 area=backbone

 

 

Protokół ospf możemy zabezpieczyć hasłem indywidualnie na każdy z interfaców:

/routing ospf interface
add interface=ether1 authentication=md5 authentication-key=mySampleKey authentication-key-id=2

Jeśli chodzi o propagację informacji o sieciach nie musimy ich wskazywać bezpośrenio a rozsyłać np. infomracje o wszystkich podłączonych

/routing ospf
set redistribute-connected=as-type-1

 

Diagnostyka ospf.

Aby sprawdzić czy dynamiczne trasy pochodzące z ospf pojawiły się w tablicy routingu ( będą miały symbol o przy trasie ):

/ip route
print

 

Table of Contents