How Can We Help?
< All Topics
Print

MSAccess jako frontend do MySQL uwagi

Aby za pomocą MSAccess pobierać / modyfikować dane w bazie mysql musimy się z nią połączyć za pomocą sterownika ODBC. Najkorzystniej utworzyć sobie sesję putty do serwera mysql z przekierowaniem portu 3306, czyli np.

host=myhost

tunel

L:3306 D:127.0.0.1:3306

Istotna jest wersja sterownika ODBC, dla wersji 32 bitowej Windows najlepiej użyć 5.1.11, w wyższych wersjach może pojawić się błąd przy próbie manipulacji na rekordach, który wynika ze zmian w traktowaniu UTF.

Kolejna istotna sprawa to traktowanie przez MSAccess licz long int – w access pierwszy bit mówi nam czy liczba jest dodatnia czy ujemna, natomiast w MySQL mamy typ int , przy imporcie tego typu w sposób bezpośredni do msaccess źle są importowane liczby powyżej 2147483648, wszystkie one są zapisywane jako 2147483648. Można więc najpierw wykonać w mysql pass-through-query, która przepisze liczbę do pola tekstowego, potem wykonać import do access i zamienić ją na odpwiednią liczbę w MSAccess

Table of Contents