How Can We Help?
< All Topics
Print

Wprowadzenie do Visual Studio C# , Nexo sfera i edmx model

I. Rozwiązanie konfliktu bibliotek inserta z biblioteką entityframework

1a) Tworzymy model NexoModel.edmx ( add new item -> ADO.NET Entity Data Model )

2. W pliku App.config

usuwamy

<section name=”entity framework” ….

Plik powinien wyglądać mniej więcej tak:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<configuration>
<connectionStrings>
<add name="NexoEntities" connectionString="metadata=res://*/NexoModel.csdl|res://*/NexoModel.ssdl|res://*/NexoModel.msl;provider=System.Data.SqlClient;provider connection string='data source=(local)\insertnexo;initial catalog=&quot;Nexo_XXX&quot;;user id=sa;multipleactiveresultsets=True;application name=EntityFramework'" providerName="System.Data.EntityClient" />
</connectionStrings>
</configuration>

3. W references usuwamy EntityFramework

4. Do projektu dołączamy biblioteki Inserta

!!! na tym etapie możemy zakończyć to wystarczy aby móc pobierać dane z tabel poza modelem nexo

5. W pliku konfiguracji projektu .csproj około linii 5 dodajemy

<AutoGenerateBindingRedirects>true</AutoGenerateBindingRedirects>   

6. Jeżeli korzystamy z nowszej wersji Visual Studio ściągamy projekt pana Jarosława EF6AndSfera umieszczony w wątku dla dystrybutorów na forum insert. Kopiujemy wszystkie pliki NexoModel do naszego projektu. Przyczyną takiego postępowania jest to, że starsze wersje Visual Studio generują model w wersji 2.0 a nowsze w wersji 3.0. Pozostawienie nowszego modelu w aplikacji powoduje problemy z modyfikacją. W plikach NexoModel musimy zmienić EF6AndSfera na nazwę naszego projektu.


II. Modyfikacje edmx

1. Zmiana typów podłączonych tabel na ObservableCollection

https://msdn.microsoft.com/en-us/data/jj574514.aspx

2. Zmiana klas wynikowych tabel na model

NexoModel.tt -> properties -> custom tool namespace -> NazwaProjektu.model

i

NexoModel.Context.tt -> properties -> custom tool namespace -> NazwaProjektu.model


Tworzenie prostej aplikacji danych przy użyciu WPF i Entity Framework 6 ( jak wstawić tabelę na datagrid lub grid )

https://msdn.microsoft.com/pl-pl/library/mt715492.aspx

Aktualizacja bazy danych na podstawie automappera:

https://itecnote.com/tecnote/c-update-entity-from-viewmodel-in-mvc-using-automapper/

Table of Contents