How Can We Help?
< All Topics
Print

Nie znaleziono strony google.pl – rozwiązanie przez lmhosts

Już kilka razy zdarzyło mi się, że u klientów korzystających z łącza netii pojawia się problem ze stronami googla. Możemy go rozwiązać przez wczytanie zmodyfikowanego pliku lmhosts. Normalnie ten plik zawiera tylko informację o adresie localhost, ale możemy go uzupełnić o inne adresy. Aby wczytać ten plik musimy poprzez centrum sieci i udostępniania ( w windows xp przez panel sterowania ) wejść w parametry naszego połączenia intenetowego i wczytać poprawiony plik

 

 

Plik może wyglądać następująco ( zwykły plik tekstowy )

 

127.0.0.1       localhost
173.194.70.105	google.com
173.194.70.105	www.google.com
173.194.70.94	google.pl
173.194.70.94	www.google.pl

 

Możemy go uzupełnić o adresy innych stron z którymi mamy problemy. Metoda ta jest również użyteczna przy projektowaniu stron interntowych . Pozwala na pracę na nowej stronie mimo, że nie jest ona jeszcze dostępna w dns

Table of Contents