How Can We Help?
< All Topics
Print

Odnowienie podpisu elektronicznego Certum w płatniku

Po wgraniu certyfikatu na kartę trzeba go zarejestrować w systemie. Służy do tego aplikacja ProCertumCardManager ( w katalogu Unizeto ).

 

Po rejestracji nowej karty trzeba zarejstrować aktualne listy crl w płatniku. Są one do pobrania ze strony Narodowego Centrum Certyfikacji w dziale lista crl. Po ich pobraniu rejestrujemy je w płatniku w menu przekaz elektroniczny ( lewa strona) ->listy CRL.

 

Następnie certyfikat -> rejestruj certyfikat kwalifikowany. Po zarejestrowaniu w płatniku nowego certyfikatu wchodzimy w przekaz -> ustawienia przekazu elektronicznego -> certyfikaty i zaznaczamy nowy certyfikat a potem zamykamy okno. Po ponownym otwarciu przekaz ->ustawienia przekazu elektronicznego->certyfikamy i sprawdzamy ( weryfikuj teraz ) czy stan certyfikatów pozwala na przesyłanie dokumnetów do ZUS.

Table of Contents