How Can We Help?
< All Topics
Print

Okienko częściowo poza ekranem

Czasami zdarza się , że okienko aplikacji ( a zwłaszcza belka ) znajdzie się poza ekranem. Aby umieścić je z powrotem na ekranie należy wykonać następujące czynności :

 

  1. klikamy na ikonkę aplikacji na pasku aplikacji i naciskamy ALT + spacja
  2. wybieramy opcję przenieś ( lub maksymalizuj )
  3. za pomocą klawiszy strzałek przesuwamy okienko na odpowiednią pozycję

 

Table of Contents