How Can We Help?
< All Topics
Print

Perła raport dobowy po dniu wolnym

Aby wyłączyć konieczności wykonywania pustego raportu dobowego po weekendzie bądź po dniach wolnych należy ustawić parametr systemowy kasy na: 91 . Instrukcja programowania parametrów 91
Kasa Perła E , Perła.Aby ustawić parametry w kasie należy:
1. Wejdź do trybu PROGRAMOWANIE.
2. Za pomocą przycisków oznaczonych strzałkami wybierz opcję  SYSTEM i naciśnij [GOT].
3. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat: PARAMETR .
4. Wprowadź liczbę 91 , i zatwierdź [GOT].

 

Aby sprawdzić ustawienie parametrów systemowych:
1. Wejdź do trybu
PROGRAMOWANIE.
2.Za pomocą przycisków oznaczonych strzałkami wybierz opcję
RAPORT ZAPROGR . i naciśnij [GOT] .
3. Kasa wydrukuje raport zaprogramowania – w jego ostatniej części znajduje się wykaz zaprogramowanych PARAMETRÓW SYSTEMOWYCH

Table of Contents