How Can We Help?
< All Topics
Print

Sezonowa zmiana czasu

 

Warunki zmiany czasu na urządzeniu fiskalnym:

  • urządzenie musi mieć zerowe totalizery tzn. musi być po raporcie fiskalnym dobowym i przed sprzedażą;
  • czas może być przestawiony maksymalnie o 59 minut do przodu lub do tyłu w stosunku do czasu aktualnie ustawionego w urządzeniu.

Gdy jesteśmy świadomi tych warunków, możemy przystąpić do operacji zmiany czasu na naszym konkretnym urządzeniu poprzez wybór w menu urządzenia funkcji zmiany czasu, wprowadzenia odpowiednich danych i zatwierdzenia zmian. Procedura ta jest dokładnie opisana w instrukcji obsługi dołączanej do urządzeń przez Producenta. Gdy zdarzy się sytuacja, w której pomimo postępowania zgodnego z instrukcją i w/w wskazówkami operacja zmiany czasu nie powiodła się, zalecamy jeszcze jedno rozwiązanie: zmiana czasu o wartość mniejszą niż 59 minut np. 30 minut i powtórzenie operacji po upływie 24 godzin. Gdy i to nie pomoże nam doprowadzić czasu do właściwej wartości – wówczas zapraszamy oczywiście do kontaktu z naszym działem serwisu.

Table of Contents