How Can We Help?
< All Topics
Print

Phocagallery błędy po aktualizacji 2.5 -> 3.4

Błędy są bardzo różne. Pierwszy krok to aktualizacja phoca gallery do najnowszej wersji. Następnie aby sprawdzić prawdziwą przyczynę błedów należy wyłążyć dodatek przekierowania. Jeśli źródłem problemu jest brak tabeli phocagallery_styles należy otworzyć naszą bazę w phpmyadm i wykonać polecenie sql:

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `jos_phocagallery_styles` (
`id` INTEGER NOT NULL ,
`title` TEXT NOT NULL DEFAULT '',
`alias` TEXT NOT NULL DEFAULT '',
`filename` TEXT NOT NULL DEFAULT '',
`menulink` text,
`type` tinyINTEGER NOT NULL DEFAULT '0',
`published` tinyINTEGER NOT NULL DEFAULT '0',
`checked_out` INTEGER  NOT NULL DEFAULT '0',
`checked_out_time` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
`ordering` INTEGER NOT NULL DEFAULT '0',
`params` text,
`language` char(7) NOT NULL DEFAULT '',
PRIMARY KEY (`id`)
);
INSERT INTO `jos_phocagallery_styles` (`id`, `title`, `alias`, `filename`, `menulink`, `type`, `published`, `checked_out`, `checked_out_time`, `ordering`, `params`, `language`) VALUES
(1, 'Phocagallery', 'phocagallery', 'phocagallery.css', '', 1, 1, 0, '0000-00-00 00:00:00', 1, NULL, '*'),
(2, 'Rating', '', 'rating.css', NULL, 1, 1, 0, '0000-00-00 00:00:00', 2, NULL, '*'),
(3, 'Default', '', 'default.css', NULL, 2, 1, 0, '0000-00-00 00:00:00', 3, NULL, '*'),
(4, 'Bootstrap', '', 'bootstrap.min.css', NULL, 1, 0, 0, '0000-00-00 00:00:00', 4, NULL, '*');

 

Najlepiej znaleźć odpowiedni kod w innej działającej stronie z kompoentem phoca gallery i go skopiować.

Table of Contents