How Can We Help?
< All Topics
Print

Szablony – nagłówek i stopka

Za wyświetlanie nagłówka i stopki najczęściej odpowiada plik index.php znajdujący się w katalogu głównym szablonu.

Często w nagłówku występuje nazwa naszej strony. Jeśli chcemy ją usunąć należy skasować linię zawierającą „sitename” .

Natomiast za stopkę odpowiada najczęsciej sekcja footer , również w pliku index.php . Na naszych stronach umieszczamy stopkę typu :

 

   <?php
echo JText::_('Copyright').' &#169; '. JHTML::Date( 'now', 'Y' )
?>
<a href="http://nazwa_projektowanej_strony"><font color="#0000FF">nazwa_projektowanej_strony</font></a> . Wszelkie prawa zastrzeżone. Szablon autorstwa <a href="http://strona_autora_szablonu" target="_blank"><font color="#0000FF">strona autora szablonu</font></a> Opracowanie strony <a href="http://www.arwal.com.pl" target=_blank><font color="#0000FF">AR-WAL S.J.</font></a>

W stopce tej zastosowano nadpisanie koloru szablonu. Normalnie kolor hyperłączy pobierany jest z szablonu. Jeśli chcemy aby został on pobrany z szablonu należy usunąć fragemtny zawierające słowo „font”               

Czasami stopka definiowana jest w module footer. Wówczas jej właściwości ustawiamy we właściwościach tego modułu. Należy jeszcze pamiętać o kodowaniu strony UTF-8.

Table of Contents