How Can We Help?
< All Topics
Print

Poczta

Dostęp do poczty może być realizowany za pomocą programów pocztowych. Poniżej opisuję konfigurację dla klientów posiadających wykupione u nas usługi hostingowe. Opis jest jednak dość uniwersalny , także można go , po niewielkich przeróbkach , wykorzystać w przypadku innych kont pocztowych.

Przy konfigurowaniu konta należy pamiętać , że :

  • adres serwera poczty pop3,imap i smtp to : mail.<nazwa domeny> , np. mail.kowalski.pl
  • należy zaznaczyć serwer wymaga uwierzytelniania
  • nazwa konta użytkownika jest taka sama jak adres e-mail
  • poczta wychodząca jest obsługiwana na porcie 587

Jeśli chcemy odbierać pocztę z jednego konta na kilku komputerach lub mieć do niej dostęp ze strony www dla protokołu pop3 należy zaznaczyć opcję <pozostaw kopię wiadomości na serwerze >, aby na stronie nie zostawało zbyt dużo wiadomości możemy w programie pocztowym ustawić aby były one usuwane z serwera po kilku dniach.

Dobrze jest ustawić podpis dla wiadomości wychodzących ( ustawiamy przez narzędzia -> opcje )

Do poczty możemy mieć również dostęp za pomocą strony www – http://mojadomena.pl/roundcube/

Table of Contents