How Can We Help?
< All Topics
Print

QOS i limitowanie ruchu

Opis qos na mikrotiku można znaleźć tu : http://www.cyberbajt.pl/raport/276/. Należy zwrócić uwagę, że interfacy muszą być fizyczne , jeśli to niemożliwe to dla upload możemy się posłużyć kolejką global-in , a dla download global-in.
Jeśli chcemy wyłączyć obce proxy spod QOS ( np. obce proxy jest innym Mikrotikiem z innymi limitami ) to w mangle musimy zaznaczyć dla wybranych kolejek !proxy_address

Opis limitowania rapidshare mozna znaleźć tu : http://www.uebi.net/howtos/rapidshare-mt.htm . Przy tym opisie należy zwrócić uwagę na odpowiednie utworzenie kolejki. Dla DSL 4000 proponuję :

   /queue simple
     add direction=both disabled=no \
     dst-address=0.0.0.0/0 interface=intranet limit-at=32000/256000 \
     max-limit=64000/512000 name=”RapidShare” \
     packet-marks=”RapidShare Traffic” parent=none priority=8 \
     queue=default-small/default-small total-queue=default-small

Table of Contents