How Can We Help?
< All Topics
Print

Route

Jest to komenda dodająca trasę do tablicy routingu.

Jeśli mamy jakieś urządzenie za inną bramą niż standardowa to musimy do niej dodać trasę , pod Vista konieczny jest tryb administratora , aby trasa zadziałała po resecie należy użyć parametru –p , np.
Route –p add 192.168.1.0 mask 255.255.255.0 10.0.0.191
I to da nam dostęp np. do routera pod adresem 10.0.0.191 .

Table of Contents