How Can We Help?
< All Topics
Print

SBSMEN

Domyslne hasła do pracowni znajdują się tu : http://sbs.oeiizk.edu.pl/Dokumenty/jesien2007/d1_01_02D.pdf

Problem braku dostepu do pamięci USB na poziomie nauczyciela

Jako pomoc w rozwiązaniu tego problemu przeczytaj http://sbs.oeiizk.edu.pl/news2/article.php?id=2071&group=sbs.efs.2006
1. Zainstaluj adminpak
2. Uaktywnij go przez panel sterowania->programy -> dodaj usuń fukcje systemu Windows
3. Uruchom gpmc.msc i nadaj uprawnienia do dsotępu do pamięci USB dla poziomu D
4. Teraz nauczyciel będzie miał dostęp do pamięci USB, jesli jednak go straci może się zalogować na poziom D i przelogować na poziom nauczyciela

Table of Contents