How Can We Help?
< All Topics
Print

Raid degraded – zdegradowana macierz raid

Macierz raid  1 może zostać zdegradowana wskutek uszkodzenia dysku lub np. nagłego braku zasilania. Sytuację można rozwiązać za pomocą BIOSu lub Windows, przy czym te drugie rozwiązanie jest lepsze, gdyż system startje z dysku zawierjącego prawidłowe dane. Należy usunąć zestaw raid , następnie podłączyć usunięty dysk do zestawu i odbudować zestaw ( rebuild ).

Table of Contents