How Can We Help?
< All Topics
Print

Sieć ARWAL uwagi

1. Bezprzewodowy internet w domu

Jeśli odbierasz internet poprzez router pracujący w trybie WISP to wystarczy podłączyć i skonfigurować router lub access point do jednego z gniazdek LAN na naszym routerze. Jeśli odbierasz internet za pomocą AP również podłączasz się do jednego z gniazdek LAN na access poincie. Jeśli access point posiada tylko jedno gniazdo trzeba dokupić switcha. Konfiguracja musi być przygotowana przez nas ( urządzenie nadawcze znajdzie się bezpośrednio w naszej podsieci ). Natomiast jeśli odbierasz internet za pośrednictwem karty radiowej doradzam wymianę instalacji na router pracujący w trybie WISP.

2. Gry

Niektóre gry lub programy wymagają otwarcia odpowiednich portów. WIęcej informacji na ten temat znajduje się na stronach poświęconych takich grom. Istnieje możliwość otwarcia odpowiednich portów, choć nie zawsze to wystarczy. Czasami porty muszą być przekierowane, a jeśli nie można wybrać portu nasłuchującego stanowi to poważny problem. Nie gwarantujemy działania wszystkich gier czy innych programów internetowych w naszej sieci.

Table of Contents