How Can We Help?
< All Topics
Print

Nie działają mi niektóre gry lub inne programy

Niektóre gry lub programy wymagają otwarcia odpowiednich portów. WIęcej informacji na ten temat znajduje się na stronach poświęconych takich grom. Istnieje możliwość otwarcia odpowiednich portów, choć nie zawsze to wystarczy. Czasami porty muszą być przekierowane, a jeśli nie można wybrać portu nasłuchującego stanowi to poważny problem. Nie gwarantujemy działania wszystkich gier czy innych programów internetowych w naszej sieci.

Table of Contents