How Can We Help?
< All Topics
Print

VPN PPTP

Tworzenie nowego połączenia VPN

Zanim przystąpimy do tworzenia nowego połączenia istotne jest aby nasza sieć domowa i sieć w pracy miały różną adresację. W tym celu uruchamiamy na obu komputerach wiersz polecenia ( Windows XP : start->programy->akcesoria->wiersz polecenia, WIndows 7 : uruchom/wyszukaj cmd, Windows 8 mysz do lewego rogu i przyciskamy prawy klawisz -> wiersz polecenia ) i wpisujemy : ipconfig

Rezultat komendy moż wyglądać jak na ilustracji

Adresy sieci muszą być różne !

Zakładamy , że w pracy działa serwer VPN. Na komputerze domowym uruchamiamy centrum sieci i udostępnniania (  na starszych systemach odpowiednie fukcje znajdziemy w ustawieniach sieciowych ) i uruchamiamy kreatora VPN

 W systemach Windows XP, Vista, Windows 7 aby połączyć się za pośrednictwem VPN klikamy w ikonkę naszego nowego połączenia. Natomiast w Windows 8 połaczenie VPN uruchamiamy z bocznego paska sieci

 

Po konfiguracji VPN może być problem z Internetem bo cały ruch jest przekierowany na komputer docelowy. Aby korzystać z internetu za pośrednictwem swojego połączenia interntowego a nie VPN możemy skorzystać z jednego z rozwiązań:

1. zmienić ustawienia protokołu TCP/IP V4 dla połączenia VPN ( wyłączamy użyj domyślnej bramy zdalnej )

lub

2. możemy też zmienić wpisy w tablicy routingu. Najlepiej uruchamiać VPN przez skrypt

rasdial /disconnect
rasdial „my vpn”
route add 10.0.3.1 mask 255.255.255.255 192.168.0.1
route change 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 192.168.0.1

W tym przykładzie zakładamy : router adres zewnętrzny 10.0.3.1 , wewnętrzny 192.168.0.1
Wskazane jest porównanie tabel routingu przed i po VPN ( route print ).
Pod Windows dodanie trasy

Route add <adres_docelowy-klasa>  mask <maska_docelowa> brama

3. W Windows 10 nie można zmieniać właściowści protokołu TCP/IP dla połączeń VPN. Aby domyślna trasa internetu nie była obsługiwana przez VPN uruchamiamy powershell i wpisujemy

Get-VpnConnection
Set-VpnConnection „VPN Name” -SplitTunneling $True

Pierwsza z komend podaje nam nazwy naszych połączeń VPN. Nazwę połączenia dla którego zmieniamy parametry wpisujemy zamiast „VPN Name”.


Jeśli po połaczeniu z VPN występują problemy z konfiguracją IP ( np. połączenie pamięta ustawienia z innych połączeń ) można spróbować użyć narzędzia microsoft : https://support.microsoft.com/pl-pl/kb/299357

 

 

Table of Contents